Virtuaalmuuseum 2007

Virtuaalmuuseum 2007

Järvakandi Klaasimuuseumi klaasesemete virtuaalnäitus valmis 2007 aastal riiklike fondide toel ja oli omataoliste hulgas üks esimesi.

Vaataja poolt kasutajasõbralikkuse, lihtsuse ja esteetikaga annab ekraanil nähtav Virtuaalmuuseumi vorm paljude arvates silmad ette tänasele muuseumide infosüsteemile.

Meie ei ole seda kasutajane edasi arendanud ainult selle pärast, et kahe töötajaga muuseumis ei ole see napi tööjõuressursi tõttu lihtsalt võimalik. Pealegi oleme liitunud muuseumide infosüsteemiga, milles meie kogude haldamine on aeganõudev. Mida keerukam on süsteem, seda keerukam on omakord ka selle haldamine ja tööshoidmine. Lihtsus ja kasutajasõbralikkus võiksi olla siin märksõnad. Et süsteem üle inimese peade ei kasvaks.

Sisu poolest on Klaasimuuseumi Virtuaalmuuseumis vajakajäämisi. Kindlasti on vaja teada anda, et enamik
Eidapere klaasitööstusele omistatud esemeid (peaasjalikult pudelid) ei ole seda mitte. Määrang on omal ajal tehtud kataloogis toodud vormide alusel. Kuid see ei ole kindlasti piisav alus, et esemete tootjat määrata.
Paranduste sisseviimine on süsteemi vanusest tingituna väga aeganõudev ja seetõttu me pole seda teinud.

http://klaasikogu.virtuaalmuuseum.ee/

Täname tähelepanu eest!