Klaasi masintootmine

Klaasi masintootmine

Eestis esimesest klaasikoja asutamisest kuni klaasi masintootmiseni Järvakandis kulus täpselt 300 aastat.

Peale klaasi käsitsi valmistamise tutvustamist räägimegi millal ja kuidas sai Järvakandis
alguse klaasi valmistamine masinate abiga.

Näitusel saate teada milliste meetoditega on erinevaid esemeid läbi aegade
masinatega valmistatud. Samuti anname põgusa ülevaate Järvakandi
klaasitööstuskompleksi tänasest päevast.

Küsige lähemalt – täiesti võimalik, et oskame teile selgitusi anda.