Põhimäärus

Põhimäärus

Järvakandi Klaasimuuseumi põhimäärus on koostatud muuseumi loomisel ja kinnitatud Järvakandi Vallavalitsuse määrusega  25. mail 2000. a

https://www.riigiteataja.ee/akt/70769

Järvakandi vallas klaasimuuseumi loojatele tuleb anda au, sest põhimäärus on koostatud perspektiivitundega. Esialgu võib tunduda, et Eesti klaasiajaloo uurimine tervikuna on üsna ambitsioonikas ühe väikese valla muuseumi jaoks. Tegelikkuses aga on põhimäärusega seatud kaugem eesmärk ja siht, milleni meil tuleb oma töös jõuda – kasvada ja areneda Eesti Klaasimuuseumiks. Järvakandi Eesti Klaasimuuseumiks.