Põhimäärus

Põhimäärus

Järvakandi Klaasimuuseumi põhimäärus. Vastu võetud 26.06.2019 nr .59

https://www.riigiteataja.ee/akt/403072019017

Järvakandi vallas klaasimuuseumi loojatele tuleb anda au, sest põhimäärus on koostatud perspektiivitundega. Esialgu võib tunduda, et Eesti klaasiajaloo uurimine tervikuna on üsna ambitsioonikas ühe väikese valla muuseumi jaoks. Tegelikkuses aga on põhimäärusega seatud kaugem eesmärk ja siht, milleni meil tuleb oma töös jõuda – kasvada ja areneda Järvakandi Eesti Klaasimuuseumiks.