Nõukogu

Nõukogu

Kindlasti ei ole siin tegu temaatilise muuseumikoguga.

Nõukogu on muuseumit toetav ja suunav nõuandev organ.

Järvakandi Klaasimuuseumi nõukokku kuuluvad oma ala asjatundjad:

Esimees:
Heiki Pärdi, Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor
Liikmed:
Jüri Kusmin, Sillaotsa Talumuuseumi varahoidja
Henn Heinsoo, Enos
Maie-Ann Raun, EKA emeriitprofessor
…………………………………, vallavalitsuse esindaja

Kui muuseumitöötaja peas „süttib lamp“, siis üheltpoolt on nõukogu
oma tööd hästi teinud ja teiselt poolt on muuseumitöötajal temale
antud nõuandest arusaamine tekkinud.
Koostöö meie vahel on edasiviiv jõud.