Nõukogu

Nõukogu

Kindlasti ei ole siin tegu temaatilise muuseumikoguga.

Nõukogu on muuseumit toetav ja suunav nõuandev organ.

Järvakandi Klaasimuuseumi nõukokku kuuluvad oma ala asjatundjad:

Esimees:
Heiki Pärdi, museoloog, Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor
Liikmed: Kalju Idvand, museoloog, Sillaotsa Talumuuseumi juhataja
Jüri Kusmin, museoloog, Sillaotsa Talumuuseumi varahoidja
Virve Õunapuu, museoloog, Hageri Muuseumi juhataja
Maie-Ann Raun, kunstiajaloolane, EKA emeriitprofessor
Kristiine Vahtramäe, Kehtna vallavalitsuse esindaja, haridus- ja kultuuritööspetsialist

Kui muuseumitöötaja peas „süttib lamp“, siis üheltpoolt on nõukogu
oma tööd hästi teinud ja teiselt poolt on muuseumitöötajal temale
antud nõuandest arusaamine tekkinud.
Koostöö meie vahel on edasiviiv jõud.