Nõukogu

Nõukogu

Kindlasti ei ole siin tegu temaatilise muuseumikoguga.

Nõukogu on muuseumit toetav ja suunav nõuandev organ.

Järvakandi Klaasimuuseumi nõukokku kuuluvad:

Esimees:
Heiki Pärdi, museoloog-etnoloog, Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor
Liikmed: Katrin Velleste, Kehtna valla abivallavanem
Varri Väli, Kehtna valla arendusjuht
Jalmar Mandel, Kehtna valla abivallavanem
Peeter Mauer, Eesti Ajaloomuuseum SA juhatuse liige

Kui muuseumitöötaja peas „süttib lamp“, siis ühelt poolt on nõukogu
oma tööd hästi teinud ja teiselt poolt on muuseumitöötajal temale
antud nõuandest arusaamine tekkinud.
Koostöö meie vahel on edasiviiv jõud. Liiga hea nõu korral võib lamp põlema jäädagi ning sellega tõusetub läbipõlemise oht.

Täname endiseid nõukogu liikmeid asjaliku koostöö eest: Kalju Idvand, museoloog, Sillaotsa Talumuuseumi juhataja. Virve Õunapuu, museoloog, Hageri Muuseumi juhataja
Maie-Ann Raun, kunstiajaloolane, klaasikunstnik, EKA emeriitprofessor, muuseumisõber
Mart Järvik, end. Järvakandi vallavanem.  Jüri Kusmin, postuumselt, end. Sillaotsa Talumuuseumi juhataja. Enos Henn Heinsoo, end. Järvakandi Klaasimuuseumi juhataja ja üks muuseumi rajaja. Tiia-Helle Schmitte, end. Mahtra Talurahvamuuseumi juhataja ja üks algatajatest meie muuseumi loomisel.