Nõukogu

Nõukogu

Kindlasti ei ole siin tegu temaatilise muuseumikoguga.

Nõukogu on muuseumit toetav ja suunav nõuandev organ.

Järvakandi Klaasimuuseumi nõukokku kuuluvad oma ala asjatundjad:

Esimees:
Heiki Pärdi, museoloog-etnoloog, Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor
Liikmed: Kalju Idvand, museoloog, Sillaotsa Talumuuseumi juhataja
Virve Õunapuu, museoloog, Hageri Muuseumi juhataja
Maie-Ann Raun, kunstiajaloolane, EKA emeriitprofessor
Kristiine Vahtramäe, Kehtna vallavalitsuse esindaja, haridus- ja kultuuritööspetsialist

Kui muuseumitöötaja peas „süttib lamp“, siis üheltpoolt on nõukogu
oma tööd hästi teinud ja teiselt poolt on muuseumitöötajal temale
antud nõuandest arusaamine tekkinud.
Koostöö meie vahel on edasiviiv jõud. Liiga hea nõu korral võib lamp põlema jäädagi ning sellega tõusetub läbipõlemise oht.