Muuseumi olemus

Muuseumi olemus

ICOM muuseumi definitsioon

EST: Muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset pärandit õppimise, hariduse ja elamuse saamise eesmärgil.

ENG: A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, wich acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

According to the ICOM Statutes, adopted by the 22nd General Assembly in Vienna, Austria on August 24th, 2007