Kogud

Järvakandi Klaasimuuseum

Klaasikogu

Muuseumi klaasikogus on erinevaid esemeid erinevatest aegadest. Üheks eesmärgiks kogu loomisel on anda külastajale ülevaade viimase 400 aasta jooksul Eestis kasutusel olnud erilaadsetest klaasesemetest.

Mida meil on põnevat? Muuseum on noor, kogu on loomisel, aga juba on meie juures võimalik näha väikest läbilõiget erinevate aegade klaasist – alates Rootsi ajast, läbi Napoleon I Bonaparte vallutusretkede ajastu kuni 19.saj viimase veerandini, kus klaasi valmistamine ja kasutatavus oli muutumas massiliseks. Kahtlemata kõige rohkem klaasesemeid pärineb sealt edasi veelgi hilisemast perioodist kuni tänapäevani välja.

Tutvuge klaasimaailmaga meil ja mujal!

Arhiivikogu

Klaasimuuseumi arhiivkogu on mõeldud erinevate dokumentide säilitamiseks. Dokumendid on seotud klaasiajalooga ja Järvakandi ning selle lähiümbruse ajalooga. Näiteks üheks huvipakkuvaks materjaliks meie kogus võivad olla Järvakandi Ministeeriumikooliga (asukohaga tänases Purku külas) seonduvad materjalid. Kaustad sisaldavad koolieluga ja õpilastega seonduvaid materjale pikemast ajaperioodist ja võivad olla abiks inimestele kes huvituvad oma perekonna ajaloo uurimisest ja teadvustamisest.

Muuseum kogub ja säilitab. Inimesed kasutavad muuseumi andmepankadesse kogutud materjale. Too sinagi oma vanad dokumendid muuseumidesse, siis saavad need aegade lõpuni talletatud ja laiema kasutuse ning annavad meile kõigile jälle uut infot eilsest ja tänasest päevast.

Fotokogu

Muuseumis on fotosid kogutud läbi aastate ning muuseumile on inimesed neid ka annetanud. Meie fotokogu on väärikas ja tutvustab nii klaasitööstuste ajalugu kui ka kohalikku piirkonna ajalugu. Järvakandi alevi ja lähinaabrite Eidapere aja- ja saamislugu on tihedalt seotud klaasitööstusega. Tänase Järvakandi alevi tööstuskultuur on välja kasvanud Isakõnnu küla talukultuurist alates 1879 aastast, mil klaasivabrik siia Vahakõnnu mõisa territooriumile kahe mõisa renditalu maadele rajati. Esimesed fotod pärinevadki 19. saj lõpust ehk sajandivahetusest.

Ajalookogu

Muuseumide ajalookogud sisaldavad kõikvõimalikke väga erinevaid ning erinevatest materjalidest esemeid. Järvakandis muuseumis on ainulaadne 20.saj II poole tööstuspärand “Kombinaat Järvakandi Tehased” aegadest. Nimetatud esemed on seotud vabriku keemialaboratooriumiga ning mõõtmis- ja katselaboriga. Lisaks on meie ajalookogus esemeid “AS Järvakandi Klaas” tegutsemisajast. Kuna 1940 aastast varasemat tööstusainest on tänapäeval väga raske leida, siis annavad EW aegsed esemed kindlasti lisandväärtust muuseumi pealesõjaaegsetele museaalidele.

Mida on ajalookogus veel põnevat? Varasemast perioodist võib ära mainida vana situatsioonkaardi 1891 aastast. Mõisaaegsele paberist riidealusel värvitrükis kaardile (64×110,5cm) on peale kantud tolleaegne klaasikoda ja selle juurde kuuluvad hooned. Samuti mõisa renditalud, milliste maadele ettevõte omal ajal rajati. Originaalkaart on teadaolevalt ainus ning selle päiselt saame teada, millise mõisa maadel klaasikoda 1891 aastal asetses. Lisatud pildil näete kaardi väljavõtet sellest kohast, kus tänasel päeval paikneb Järvakandi alevi keskus ja töötav klaasitehas. Muuseumi hooned asuvad ligikaudselt kunagise tootmisettevõtte transpordibaasi ehk hobusetalli asukohal. Vaata linki:

Etnograafiakogu

Muuseumide ajalookogud sisaldavad kõikvõimalikke väga erinevaid ning erinevatest materjalidest esemeid. Järvakandis muuseumis on ainulaadne 20.saj II poole tööstuspärand “Kombinaat Järvakandi Tehased” aegadest. Nimetatud esemed on seotud vabriku keemialaboratooriumiga ning mõõtmis- ja katselaboriga. Lisaks on meie ajalookogus esemeid “AS Järvakandi Klaas” tegutsemisajast. Kuna 1940 aastast varasemat tööstusainest on tänapäeval väga raske leida, siis annavad EW aegsed esemed kindlasti lisandväärtust muuseumi pealesõjaaegsetele museaalidele.

Mida on ajalookogus veel põnevat? Varasemast perioodist võib ära mainida vana situatsioonkaardi 1891 aastast. Mõisaaegsele paberist riidealusel värvitrükis kaardile (64×110,5cm) on peale kantud tolleaegne klaasikoda ja selle juurde kuuluvad hooned. Samuti mõisa renditalud, milliste maadele ettevõte omal ajal rajati. Originaalkaart on teadaolevalt ainus ning selle päiselt saame teada, millise mõisa maadel klaasikoda 1891 aastal asetses. Lisatud pildil näete kaardi väljavõtet sellest kohast, kus tänasel päeval paikneb Järvakandi alevi keskus ja töötav klaasitehas. Muuseumi hooned asuvad ligikaudselt kunagise tootmisettevõtte transpordibaasi ehk hobusetalli asukohal. Vaata linki: