Klaasikogu

Klaasikogu

Muuseumi klaasikogus on erinevaid esemeid erinevatest aegadest. Üheks eesmärgiks kogu loomisel on anda külastajale ülevaade viimase 400 aasta jooksul Eestis kasutusel olnud erilaadsetest klaasesemetest.

Mida meil on põnevat? Muuseum on noor, kogu on loomisel, aga juba on meie juures võimalik näha väikest läbilõiget erinevate aegade klaasist – alates Rootsi ajast, läbi Napoleon I Bonaparte vallutusretkede ajastu kuni 19.saj viimase veerandini, kus klaasi valmistamine ja kasutatavus oli muutumas massiliseks. Kahtlemata kõige rohkem klaasesemeid pärineb sealt edasi veelgi hilisemast perioodist kuni tänapäevani välja.

Tutvuge klaasimaailmaga meil ja mujal!