Fotokogu

Fotokogu

Muuseumis on fotosid kogutud läbi aastate ning muuseumile on inimesed neid ka annetanud. Meie fotokogu on väärikas ja tutvustab nii klaasitööstuste ajalugu kui ka kohalikku piirkonna ajalugu. Järvakandi alevi ja lähinaabrite Eidapere aja- ja saamislugu on tihedalt seotud klaasitööstusega. Tänase Järvakandi alevi tööstuskultuur on välja kasvanud Isakõnnu küla talukultuurist alates 1879 aastast, mil klaasivabrik siia Vahakõnnu mõisa territooriumile kahe mõisa renditalu maadele rajati. Esimesed fotod pärinevadki 19. saj lõpust ehk sajandivahetusest.