Arengukava

Arengukava

Millisena soovime muuseumit tulevikus näha?

Järvakandi Klaasimuuseum on oma olemusele tuginev, töötajatele professionaalset töökeskkonda ja külastajatele meeldivaid, peamiselt hariduslikke elamusi pakkuv asutus. Muuseumil on käesoleva arengukava lõpuks aastas 8000-10000 külastajat ning terve kompleks on võrdselt huvipakkuv külastuspaik kohalikele elanikele ja välisturistidele.

Järvakandi Klaasimuuseumist kasvab välja Järvakandi Eesti Klaasimuuseum, milline tutvustab tervikliku ajaloolise ülevaate andmiseks lisaks kodumaisele klaasiainesele valikuliselt ka maailma klaasiajaloo arengu olulisemaid etappe. Muuseumi on Euroopa mastaabis arvestatav asutus ning see võimaldab tuua näitustena Eestisse maailma klaasiainese paremiku.

Muuseumis töötavad erinevad käsitöö- ja õpikojad ning mäluasutus on kogukonna käsitöönduse keskus, kus on võimalik läbi viia erilaadseid haridusprogramme ja õpitubasid. Klaasimuuseumi ülalpidamiskulud  kaetakse valla ja riigi eelarvest kokku.

Siin maapiirkonnas, oma kodukohas peab kohalikel ajalootudengitel peale ülikooli lõpetamist olema võimalik leida väärilise palgaga vääriline töö. Tasakaalustatud arenguga Eestis ei saa olla palgalõhet riiklike ja omavalitsustele kuuluvate kultuuriasutuste vahel.