Arengukava

Arengukava

Järvakandi Klaasimuuseumi eelmisel aastal kinnitatud arengukava on nähtav:
Järvakandi Klaasimuuseumi arengukava aastateks 2021-2025

Millisena soovime muuseumit aga veelgi kaugemas tulevikus näha?

Järvakandi Klaasimuuseum on oma olemusele tuginev, töötajatele professionaalset töökeskkonda ja külastajatele meeldivaid, peamiselt hariduslikke elamusi pakkuv asutus. Muuseumil on aastas 5000-7000 külastajat ning terve kompleks on võrdselt huvipakkuv külastuspaik kohalikele elanikele ja välisturistidele.

Järvakandi Klaasimuuseumist kasvab välja Järvakandi Eesti Klaasimuuseum, milline tutvustab tervikliku ajaloolise ülevaate andmiseks lisaks kodumaisele klaasiainesele valikuliselt ka maailma klaasiajaloo arengu olulisemaid etappe. Muuseumi on Euroopa mastaabis arvestatav asutus ning see võimaldab tuua näitustena Eestisse maailma klaasiainese paremiku.

Muuseumis töötavad erinevad käsitöö- ja õpikojad ning mäluasutus on kogukonna käsitöönduse keskus, kus on võimalik läbi viia erilaadseid haridusprogramme ja õpitubasid. Klaasimuuseumi ülalpidamiskulud  kaetakse valla ja riigi eelarvest kokku.

Oleme seisukohal, et siin maapiirkonnas, oma kodukohas, peab kohalikel ajalootudengitel peale ülikooli lõpetamist olema võimalik leida väärilise palgaga vääriline töö. Kõiki Eesti muuseume tuleb arendada võrdsetel alustel. Tasakaalustatud arenguga Eestis ei tohiks olla erisusi muuseumide finantseerimises ja palgalõhet riiklike ja omavalitsustele kuuluvate kultuuriasutuste vahel.