Ajalookogu

Ajalookogu

Muuseumide ajalookogud sisaldavad alati kõikvõimalikke väga erinevaid esemeid. Järvakandi Klaasimuuseumis moodustab siin kogus põhilise osa 20.saj II poole tööstuspärand “Kombinaat Järvakandi Tehased” aegadest. Peamine osa esemetest on seotud selle vabriku keemialaboratooriumiga ning mõõtmis- ja katselaboriga. Lisaks on meie ajalookogus esemeid “AS Järvakandi Klaas” tegutsemisajast. Kõik esemed on hoiustatud ja ootavad oma järge, et saada tulevikus muuseumi teaduri abil süstematiseeritud ja sorteeritud ning kirjetega varustatud. Kuna 1940 aastast varasemat tööstusainest on tänapäeval väga raske leida, siis annab see asjaolu kindlasti lisandväärtust meie olemasolevale pealesõjaaegsele tööstuspärandi kogule.

Mida on ajalookogus veel põnevat? Varasemast perioodist võib ära mainida vana situatsioonkaardi 1891 aastast. Mõisaaegsele paberist riidealusel värvitrükis kaardile (64×110,5cm) on peale kantud tolleaegne klaasikoda ja selle juurde kuuluvad hooned. Samuti mõisa renditalud, milliste maadele ettevõte omal ajal rajati. Originaalkaart on teadaolevalt ainus ning selle päiselt saame teada, millise mõisa maadel klaasikoda 1891 aastal asetses. Lisatud pildil näete kaardi väljavõtet sellest kohast, kus tänasel päeval paikneb Järvakandi alevi keskus ja töötav klaasitehas. Muuseumi hooned asuvad ligikaudselt tootmisettevõtte kunagise transpordibaasi ehk hobusetalli asukohal (pildil parempoolseim hoone).