Muuseumist

Muuseumist

Järvakandi Klaasimuuseum on museoloogial põhinev mäluasutus,
milline ainsana kogub, säilitab, uurib ja tutvustab süstemaatiliselt
klaasi ajalugu Eestis, samuti Eesti klaasitööstuste ja Järvakandi piirkonna ajalugu.

JKM on klaasialasele tööstus- ja kultuuripärandile ehk klaasiainesele
keskendunud üldsuse teenistuses olev erimuuseum.

Võtmesõnadeks peamiselt tööstuspärandit tutvustaval klaasimuuseumil on: tehnoloogiad, seadmed, tootmine ja toodang. Lisandväärtuse annab muuseumile klaasi kunsti- ja disainialaste ajutiste näituste korraldamine, sest esteetika, hea maitsemeel ning proportsioonitunnetus on hea tööstustoodangu juures olulised.

Klaasimuuseum edastab vahetult oma ekspositsiooni ja töötajate kaudu külastajale teadmisi klaasi valmistamisest läbi 400 aasta. Algul valmistati käsitsi ja hiljem masinatega. Näitusepinda on meil läbi kahe maja 190m2.

Töötav klaasikoda annab vahetu võimaluse jälgida kuidas sula klaasist valmib meistri käe all kaunis ese.