Muuseumist

Muuseumist

Järvakandi Klaasimuuseum on museoloogial põhinev mäluasutus,
milline ainsana kogub, säilitab, uurib ja tutvustab süstemaatiliselt
klaasi ajalugu Eestis, samuti Eesti klaasitööstuste ja Järvakandi piirkonna ajalugu.

JKM on klaasialasele tööstus- ja kultuuripärandile ehk klaasiainesele
keskendunud üldsuse teenistuses olev erimuuseum.

MUUSEUMI KOGUMISPÕHIMÕTTED

Võtmesõnadeks peamiselt tööstuspärandit tutvustaval klaasimuuseumil on tehnoloogiad, seadmed, tootmine ja toodang. Lisandväärtuse annab muuseumile klaasialaste näituste korraldamine. Tööstuste toodangu juures on oluline ka hea proportsioonitunnetus ja esteetika. Eestlaste maitsemeel avaldub kohalike vabrikute toodangu näol.

Klaasimuuseum edastab vahetult oma ekspositsiooni ja töötajate kaudu külastajale teadmisi klaasi valmistamisest läbi 400 aasta. Algul valmistati käsitsi ja hiljem masinatega. Näitusepinda on meil läbi kahe maja 190m2.

Töötav klaasikoda annab vahetu võimaluse jälgida kuidas sula klaasist valmib meistri käe all kaunis ese.