Kogumine

Kogumine

Muuseum kogub klaasiainest üle kogu Eesti. Lisaks kodumaisetele võtame võrdluseks ka teiste riikide näidiseid. Oluline on koguda ja eksponeerida erinevatel aegadel kasutusel olnud erinevaid klaasesemete valmistamistehnika näiteid.

Kõik tehnikad ei ole olnud levinud kõikides riikides. Palju esemeid on välismaalt Eestisse sattunud, siin kasutusel olnud ja kõige parem variant ongi, kui Eestist kogutud eseme juurde on ka tema lugu võimalik kirja panna.

Klaasi kogume kõikidest ajastustest. Mida vanem ja haruldasem seda paremat hinda pakume. Paremat kui vanavara ülesostjad.