Annetajad 2016

Valik annetajatest 2016. aastal:

1. Kaarel Otsing sõbraga, superannetajad Saaremaalt. Meie eriline tänu ja lugupidamine!

2. Reet Anvere Järvakandist

3. Velje Tölpt Järvakandist

4. Reet Anvere Järvakandist

1558 aasta PÄRGAMENDI SOETAMINE ON SAANUD VÕIMALIKUKS TÄNU TEILE:

Soovime Järvakandi Klaasimuuseumi nimel kogukonda tänada ja vaadata rõõmsalt kõikide nende inimeste poole, kes otsustasid pärgamendi soetamisel üht Raplamaal asuvat väikest muuseumit otsustavalt abistada:

Ankruannetajad, nii Eestist kui Saksamaalt – OÜ Helene Levin, Kersti ja Meelis Tomson, Reet ja Aleksander März, Elve Kull, Margo Veskimägi. Ning Ruth Koger vahetul eestvedamisel TooRa ehitusmaterjalide poes väljaspool nimekirjasid annetanud inimesed.

Nüüd juba tugevalt kinnitunud ankrule andsid otsustavat kaalu juurde – Järvakandi Kultuurihalli Harrastusteater Mikk Merekivi eestvedamisel, Jüri Kusmin, Vahur Männa.

Ankru edasise tsementeerimisega jätkasid Rita Kiisk, Jaan Nõulik, Jürgen Kusmin, Ahto Tanner, Madis Eelmaa, Marko Matson, Elar E., perekond Hansar, Reemet Kasekamp.

Otsustava koguse pinnast vedasid ankru peale kokku – Paldiski Naisteklubi, Liivi Kebja, Jaanus Plaat, Rait Talvoja, Anneliis Kõiv, Eerik Salumäe, Enno Alliksaar, Katrin Anto, Lea Paal, Ervin Lega Rüütast, Evi Scepter sõpradega, Eha ja Margus Sepp, Jaak Kadarik, Maire Põder, Otu Vaarmann, Virve Õunapuu, Vello Vaarma, Peeter Kustmann, Järvik Jaan, Kalev Tihkan, Andrus Pajumäe, Elle Kurisoo, Vello Veedam, Järvakandi Vallavalitsuse töötajad, Rapla Keskraamatukogu töötajad ja külastajad, Valgu raamatukogu külastajad.

Siinjuures tänan meeldiva koostöö eest kõikide Rapla valdade (andku Jumal neile pikka eluiga) häälekandjaid, samuti Raplamaa Sõnumeid ning ka kõiki maakonna raamatukogude töötajaid, kes meid nõu ja jõuga aitasid. Samuti tänan häid kolleege, kes sündmuste pulsil näppu peal hoidsid ning nõu ja jõuga toeks olid. Kaasa aitasid veel Kandi Konsum, OÜ TooRa, ja Kohila Järvakandi apteek.

TÄNAME!   Allan Kima, Külli Muromägi   Järvakandi Klaasimuuseumi nimel.