Annetajad 2013

Valik annetajatest 2013. aastal:

1. Mart Järvik – Järvakandi
2. Eesti Ajalooarhiiv Tartus
3. Toomas Konsen – Tartust
4. Tõnu Lauk – Tallinnast
5. Karin Allikas – Järvakandist
6. Robert Nerman – Tallinnast
7. Urmo Uuk – Harjumaalt
8. Ants Müülberg ja Tiia Mutt – Eidaperest
9. Hillar Pajumaa – Harjumaalt
10. Maret Unga – Järvakandist
11. Ene Nüganen – Järvakandist
12. Kaja Vaikre – Järvakandist
13. Elma Ote – Põltsamaalt
14. Lauri Hollo – Järvakandist
15. Erika Lonks – Tallinnast
16. Enno Alliksaar – Kaansoost
17. Lembit Paal – Pajusilt
18. perekond Maarits – Tallinnast
19. Viktor Timofejev – Järvakandist
20. Toomas Merekivi – Järvakandist
21. Abiks olid muuseumile: Eeve Šeffer, Rein Jõhvikas, Teevo Muromägi
22. Koostööpartnerid püsiekspositsiooni täiendamisel Bruno Ringe, Rein Ranne, Arvi Lepp.