Annetajad 2009

Valik annetajatest 2009 aastal:

1. Toomas Konsen – esemed
2. August Laidemäe – esemed
3. Einvald Nõulik – kalendrite kogu
4. Vaike Evert – esemed
5. Tõnu Lauk – esemed
6. Teet Reier – esemed
7. Anvar Kima – muuseumi abistamine esemete transpordil
8. Merekivi Toomas – esemed
9. OÜ Silvia-i – unikaalsed esemed