Annetajad 2008

Valik annetajatest 2008 aastal:

0. Olev Pruuden – esemed, 1. Enno ja Indrek Alliksaared – esemed, 2. Jüri Kusmin – esemed, 3. Riihimäe Klaasimuuseum – teadusabi, kingitud esemed (trükised, klaas), 4. Perekond Sjölund Rootsist ja Rosalie Jürgenson – muuseumi jaoks väärtuslikud originaalfotod Järvakandist (endise puidu juhataja Sjölundi pildistatud olupildid), 5. Leho Lindma – esemed, 6. Eero Vaikre – esemed, 7. Robert Rospu – esemed, 8. Irene Teesalu/Oldart – esemed, 9. Maie-Ann Raun – esemed, 10. AS Järvakandi Klaas (O-I Production Eesti AS) – esemed, 11. Marko Matson – esemed, 12. vvvwaramu – esemed, 13. Aive Levandi – esemed, 14. Tõnu Lauk – esemete kollektsioon!, 15. Teet Reier – esemed, 16. Toomas Plaan – esemed, 17. Eve Kõlkar – esemed, 18. Anvar Kima – esemed, 19. Toivo Kadakas – Oliver Puri arhiiv, 20. Järvakandi Puidutehas – esemed, 21. Meelis Tomson – esemed, 22. Urmas Priske/Rüütli Antiik – esemed, 23. Tiit Toobal – esemed, 24. Helgi Bereznova – esemed, 25. Sirje Uusküla – esemed, 26. Hilja Pruus – esemed, 27. Väino Parkonen – esemed, 28. Aleksander Drobet – esemed, 29. Toomas Plaan – esemed, 30. Toomas Konsen – esemed, 31. Aili Kukk – esemed, 32. O-I Production Estonia AS – esemed, inventar ja seadmed, 33. Bruno Ringe – esemed endise TooRa ja RAS-i ruumidest, 34. Laine Paimets – esemed, 35. Mart Soon – esemed, 36. Hilja Põldes – esemed, 37. Teet Reier – pudelite kollektsioon, 38. Järvakandi rahvamaja – esemed, 39. Lilia Kalbin – esemed, 40. Eesti Ajaloomuuseum – kirjandus, 41. Urmas Lindman – esemed, 42. Viktor Lehestik – esemed, 43. Eero Vaikre – esemed, 44. Liivi Põlluaed – esemed, 45. Järvakandi vallavalitsus – esemed, 46. Tiiu Susi – esemed, 47. Helvi Kohandi – esemed, 48. Vello Vaarma – esemed, 49. Tarmo Peterson – esemed, 50. Ülle Soon – esemed, 51. Tanel Klaar – esemed, 52. Jaak Soon – esemed, Täname!

Samuti täname kõiki armsaid inimesi, kes on oma dokumente ja fotosid meile kopeerimiseks ning klaasesemeid pildistamiseks toonud ja sellega muuseumi teadmiste täienemisele kaasa aidanud.