Haridusprogrammid

Järvakandi Klaasimuuseum

Muuseumi programmid nüüd ka keskkonnahariduse osana

Klaasimuuseumi haridusprogrammide abil tutvustame koolide õpilastele klaasi valmistamist vanasti ja tänapäeval. Muuseumi püsiekspositsioonile tuginedes oleme loonud erinevatele vanuseastmetele erinevate rõhuasetustega muuseumitunnid. 

Kõikidel juhtudel uurime koos näituseid ja piilume klaasikotta. Soovi korral on muuseumitunnid kombineeritud: võimalik kuuma klaasi modelleerimist vaadelda või sellest ise vahetult osa võtta. Tunni kestus orienteeruvalt 40-50 min. Õpilaste arv kuni 15. Suuremad grupid jagame kaheks. 

Küsi lisa: 
- muuseumitunnid: Külli Muromägi 5182610 (tasu 5 eur eelkooliealise ja õpilase kohta) 
- puhumisdemonstratsioon või õpilaste vahetud tegevused klaasikojas: Eero Vaikre 53494352 (samuti tasuline, eraldi kokkulepped).

Klaas meie ümber. Klaaspakend

Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul tutvume:

- Eesti klaasitööstuse ajaloo ja tänapäevaga
- kuidas valmistati ja valmistatakse klaasesemeid käsitsi, kuidas masinatega
- mis tingimustel tekib looduses klaas, millised on looduslikud klaasid
- klaaspakendite ringlusest
- klaasi valmistamiseks kasutatavast liivast ja lubjakivist, kust neid Eestis saadakse. Võrdleme erinevaid liivasid
- vana klaasi kasutamisest, selle tähtsusest, kuidas saame ise sellest osa võtta
- pakenditähised õigetele joogipakenditele
- liikumisülesanne klaaspakendi teemadel
- külastame kaasaegset klaasistuudiot

Kiri pudelis. Klaasi ajaloost ja valmistamisest

Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Räägime klaasi käsitsi ja masinatega valmistamisest. Klaasi valmistamise ja kasutamise ajaloost. Klaasi taas- ja korduvkasutamisest. Ring- ja lineaarmajandusest. Klaasi mõjust keskkonnale ja inimese tervisele..  Looduslikest klaasidest. Programmi viiakse läbi klaasimuuseumi põhimajas. Peale seda külastame ka muuseumi õuel olevat näitusemaja ning klaasistuudiot. 

Klaas meie ümber. Praktilised töötoad

Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul tutvume:

- Eesti klaasitööstuse ajaloo ja tänapäevaga
- kuidas valmistati ja valmistatakse klaasesemeid käsitsi, kuidas masinatega
- mis tingimustel tekib looduses klaas, millised on looduslikud klaasid
- klaasi valmistamiseks kasutatava liiva omadustega, kust seda Eestis saadakse
- vana klaasi kasutamisest, selle tähtsusest, kuidas saame ise sellest osa võtta. Klaas- ja plastpagendi võrdlus.
- jagame grupi kolmeks, iga grupp läbib kolm väikest töötuba, kus tuleb otsida vastuseid muuseumi stendidelt; arvutada etteantud protsentide abil klaasi toorainete kogused ning kaaluda need; uurida ja võrrelda mikroskoobi ja luubi abil erinevaid liivasid.
- külastame kaasaegset klaasistuudiot

Ümber palava ahju. Klaasi saladused.

Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul:

- Räägime klaasi käsitsi ja masinatega valmistamisest
- Klaasi valmistamiseks vajaminevatest toorainetest
- Võrdleme klaasi valmistamiseks kasutatavat liiva teiste liivadega
- Kuidas ja kus tekib looduses klaas, vaatame, millised need on
- Klaaspudeli uuest elust.
- Klaasi mõjust inimesele ja keskkonnale

 Tunni jooksul osalejad täidavad töölehe ning tuginedes kuuldule, nähtule ning juba täidetud töölehele lõpuks väike tunnikontroll  teise töölehe näol.