Eelinfo

Eelinfo

Alates 26.08 tuleb sisenemisel esitada COVID tõend. Meil on kolm maja ja soovitame liikuda esmalt nendes ruumides, kus teisi külastajaid hetkel ei ole. Kohustuslik maski kandmine ja distants inimeste vahel hoiab kindlasti kõige tõhusamalt Teie ja kaasinimese tervist sõltumata sellest kas olete vaktsineeritud või mitte. Oleme liitunud Visit Estonia heatahte kokkuleppega maksimaalse võimaliku turvalisuse tagamiseks covid-19 puhangu ajal.

Järvakandi Klaasimuuseum tutvustab klaasi ajalugu Eestis. Seetõttu on muuseumis näha  olevad esemed kogutud üle terve Eesti. Eksponeeritud on nii klaastoodang, kui klaasitööstustega seonduvad muud esemed, masinad ja seadmed.

Meil on kolm maja. Giidiga liigume läbi vana peamaja, uue näitusemaja, klaasikoja. Vaatame püsiekspositsiooni, vahetatavaid näituseid ja võimalusel sula klaasi töötlemist. Muuseumipoes on müügil koha peal valmistatud klaasesemed.

Külastajad, kes soovivad lisaks giidile kas ise puhuda või puhumist näha, peavad oma külastusaja kõigepealt leppima kokku klaasistuudioga. Muuseumi giid saab juhinduda klaasikoja aegadest, mitte vastupidi, sest klaasikojas toimub tsükliline tootmistegevus.

Soovitame: esmalt giiditeenus ja alles pärast seda tegevused klaasikojas. Giid on teadmistepõhine mitte meelelahutuslik. Anname ajaloolise ja tehnilise üldülevaate klaasi käsitsi valmistamisest ja masinatega tootmisest.

Muuseumi klaasistuudio on muuseumi osa ja selle külastamine on võimalik muuseumi piletiga. Muuseumikompleks on valla poolt rajatud ja ülalpeetav ning piletitulu (ca 15% muuseumi eelarvest) teenimine on sealjuures loomulik ootus.