Eelinfo

Eelinfo

Järvakandi Klaasimuuseum tutvustab klaasi ajalugu Eestis. Seetõttu on muuseumis näha  olevad esemed kogutud üle terve Eesti. Eksponeeritud on nii klaastoodang, kui klaasitööstustega seonduvad muud esemed, masinad ja seadmed.

Meil on kolm maja. Giidiga liigume läbi vana peamaja, uue näitusemaja, klaasikoja. Vaatame püsiekspositsiooni, vahetatavaid näituseid ja võimalusel sula klaasi töötlemist muuseumi klaasikojas. Sealsamas on müügil koha peal valmistatud klaasesemed.

Külastajad, kes soovivad lisaks giidi tellimisele kas ise puhuda või puhumist näha, peavad oma külastusaja kõigepealt leppima kokku klaasistuudioga. Muuseumi giid saab juhinduda klaasikoja aegadest, mitte vastupidi, sest klaasikojas toimub tsükliline tootmistegevus.

Soovitame: esmalt giiditeenus ja alles pärast seda tegevused klaasikojas. Giidiga tutvustus on teadmistepõhine ja hariv – anname ajaloolise ja tehnoloogilise üldülevaate klaasi käsitsi valmistamisest ja masinatega tootmisest.

Muuseumi klaasistuudio on muuseumi osa ja selle külastamine on võimalik muuseumi piletiga. Muuseumikompleks on valla poolt rajatud ja ülalpeetav ning piletitulu (ca 15% muuseumi eelarvest) teenimine on sealjuures loomulik ootus.